Communication & Handicap III 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KOMUNIKACE A HANDICAP III.
vědecká konference s mezinárodní účastí
 
COMMUNICATION AND HANDICAP III.
international scientific conference

4. – 5. 11. 2016

Hradec Králové

Katedra speciální pedagogiky
a logopedie Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové

Department of Special Education
and Speech-Language Therapy
Faculty of Education
University of Hradec Králové
Czech Republic

Pod záštitou děkana PdF UHK doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.
Under the Auspices of the Dean of Faculty of Education University Hradec Králové

Ve spolupráci s - With Cooperation:  
Department of Special Education, Faculty of Education, University
of Presov and Faculty of Education, Psychology and Sociology, University of Zielona Góra 

 
© machista 2012
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky